8. noćni maraton, 24. juni 2017. Novi Sad kej

8. noćni maraton, 24. juni 2017. Novi Sad kej     Često nije lako pisati...